Top list
Products   » Swedish Books » Filosofi

Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "Kärlek till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna. "Finns det någon verklighet utanför mina tankar?", "Vad är kunskap?", "Vad är sanning?", "Vad gör en handling värdefull?", "Har människor och djur värde och är de i så fall lika eller olika?", "Vad är tid?" är frågor som ställs inom filosofin.

Filosofi

20 filosofer av Gunnar Fredriksson
Fredriksson har valt ut 20 filosofer som hör till de...
54,00 SEK

Filosofi

Så talade Zarathustra av Friedrich Nietzsche
Boken är en tät och esoterisk essä om filosofi och m...
54,00 SEK
right