Top list
Products   » Persian Books » References » Product

Gilava, M. P. Jaktaji

Gilava, M. P. Jaktaji

Gilava

ماهنامه گیله وا فرهنگی، هنری، تاریخی و پژوهشی

Gilava, M. P. Jaktaji

عنوان اصلی:

گیله‌وا

عنوان فرعی:

فرهنگی، هنری، تاریخی و پژوهشی

صاحب امتیاز:

محمد تقی پوراحمد جکتاجی

مدیر مسئول:

محمد تقی پوراحمد جکتاجی

شروع انتشار:

۱۳۷۰

محل چاپ:

رشت

 

ISSN: 1023-8735

قطع کتاب (میلی‌متر):

۲۸۳ در ۲۱۰ در ۳

تعداد صفحات:

۵۰

وزن ماهنامه (گرم):

۱۵۰

بهاء (کرون سوئد):

۳۰

توضیح:

«گیله وا» نام تنها بادي است در گيلان و مازندان كه منشاء خوشي هوا و ازدياد و فراواني صيد و به شكوفه نشستن درختان مي باشد ميان همه بادهاي توفان زاد و باران زا. اين ماه نامه صرفا به مسايل گيلان شناسي و مطالعات مربوط به استان هاي شمالي گيلان و مازندران (گيلماز ) مي پردازد و به شهادت محققان و پژوهشگران از منابع و ماخذ معتبر و مطالعات مربوط به شمال ايران است اولويت موضوع در گيلان ادبيات گيلكي ، مردم شناسي و زبان شناسي مردم شمال ايران است.

شماره های ۱۳، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰و۴۱، ۴۲و۴۳،  ۵۰  ، ۵۶ موجود است.

در صورت لزوم مزراع فهرست مندرجات این شماره ها و یا کپی مقاله مورد نیاز شما را برایتان تهیه می کند.

http://gilava.ir

اگر پرسشی در باره این کتاب دارید و یا اطلاعات بیشتری در باره آن می خواهید، لطفن با مزراع تماس بگیرید:

e-mail:         mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:                    mezerah.eshop

 


Partno: Description: Price: Qty:
12070006 Gilava, M. P. Jaktaji 32,00 SEK/st

Back

right