Top list
Products   » Persian Books » References » Product

Nociceptiv och neurogen smärta av Per Hansson

Nociceptiv och neurogen smärta av Per Hansson

Nociceptiv och neurogen smärta

Nociceptiv och neurogen smärta av Per Hansson

Titel :

Nociceptiv och neurogen smärta: uppkomstmekanismer och behandlingsstrategier

Författare:

Per Hansson

Förlag:

Pharmacia & Upjohn

Utgivningsår:

1997

Ämne:

Nervsystemet, Neurologi, Smärta, Anestesi, smärtlindring, Nociceptors

ISBN:

91-85794-36-8

Språk:

Svenska

Bindning:

häftad

Format (cm):

210 x 142 x 8

Sidantal:

121

Vikt (gr):

200

Pris:

50

Beskrivning:

International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som en sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av skada.

Boken har för avsikt att i ett kliniskt perspektiv söka ge en inblick i neurobiologiska mekanismer bakom den nociceptiva och neurogena smärtans uppkomst och vidmakthållande.

Innehåll:

Förord

6

Perifera mekanismer vid nociveptiv/inflammatorisk smärta

8

Centralnervös fortledning

17

Smärta från olika organsystem

32

Neurogen smärta

48

Komplext regionalt smärtsyndrom

64

Smärtkontrollerande mekanismer

68

Behandlingsstrategier vid nociceptiv smärta

79

Behandlingsstrategier vid kronisk neurogen smärta

89

Smärtterminologi enligt IASP (1994)

97

Referenslista

98

Om författare:

Per Hansson, professor i klinisk smärtforskning, sektionen för klinisk smärtforskning, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet; specialist i neurologi och smärtlindring, överläkare, smärtcentrum, neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, StockholmNociceptiv och neurogen smärta innehåll
Partno: Description: Price: Qty:
141203 Nociceptiv och neurogen smärta av Per Hansson 174,00 SEK/st

Back

right